#zaloguj

Strona główna po zalogowaniu

Dokumentacja / phpBlueDragon Mailer / Strona główna po zalogowaniu
Na stronie głównej systemu dostępne są statystyki, aby można było zaobserwować ile czynności dokonaliśmy w naszym systemie do wysyłania masowych listów e-mail do subskrybentów. Uzyskujemy dostęp do ilości znajdujących się w syste... - Czytaj dalej