Element do obsługi przekierowań ze strony

2024-02-15

Stworzyłem element do przekierowań na zewnętrzne elementy typu strony internetowe. Obecna wersja systemu administratora to v.2.297. Dodałem element przekierowania pod nazwą: linki. Umieściłem go w sekcji międzynarodowym dzięki czemu bez względu na zdefiniowany język nowego elementu można go użyć na każdej stronie bez względu na ustawiony język. Istnieje możliwość przeglądania elementów bez względu na język w którym tego dokonujemy. Przeglądanie odbywa się z podziałem na strony z domyślną ilością łącz wyświetlaną na jednej stronie. Dodawanie i edycja elementów odbywa się na osobnych stronach z automatycznym generowaniem nazwy łącza na podstawie wpisanego adresu URL. Dzięki tej możliwości łatwiejsze jest operowaniem narzędziem dodawania i edycji łącza. Dodana została także możliwość usuwania istniejącego już łącza. Jest to trochę kontrowersyjna opcja umożliwiająca usunięcie każdego z dostępnych łącz. Główna kontrowersja polega na możliwości usunięcia łącza będącego już w użyciu co spowoduje, że użytkownik korzystający z przekierowania takiego łącza nie zostanie przeniesiony w nowe miejsce. Administrator systemu nie zostanie o brakującym łączu także powiadomiony. Będzie się to odbywało zarówno z systemu tworzonego za pomocą narzędzia jak i strony wygenerowaniem za pomocą innego narzędzia.